Handbook dành cho học viên
Để học viên đến với ichikai nắm bắt những phần cơ bản của khóa học, ichikai đã xây dựng sổ tay gồm các phần dưới đây:

1. Dành cho học viên tìm hiểu khóa học

Để học viên hiểu rõ các phần cơ bản về khóa học của ichikai, bạn hãy tham khảo ở link dưới đây nhé 👇
Dành cho học viên tìm hiểu khóa học
ICHIKAI TÀI LIỆU

2. Dành cho học viên chính thức

Khi trở thành học viên chính thức của ichikai, học viên sẽ nhận tài khoản đăng nhập app/web hoặc nắm được những quyền lợi cũng như các quy định khi tham gia khóa học, bạn hãy nhấn vào link dưới đây để xem các thông tin cơ bản nhé 👇
Dành cho học viên chính thức
ICHIKAI TÀI LIỆU
Last modified 4mo ago