Giới thiệu quy trình đào tạo
Sau khi được tuyển dụng, giáo viên tại Ichikai sẽ được đội ngũ chuyên môn đào tạo để nâng cao kỹ năng giảng dạy, đảm bảo chất lượng khóa học...
Sau khi vượt qua vòng xét tuyển hồ sơ và vòng phỏng vấn trực tiếp, tgiáo viên sẽ được đội ngũ chuyên môn của Ichikai đào tạo theo một lộ trình chi tiết với mục đích :
  • Giúp các bạn giáo viên hiểu rõ hơn về hình thức hoạt động của Ichikai.
  • Hiểu rõ cách sử dụng hệ thống (Web, App, Skype,..) phục vụ cho việc giảng dạy, quản lý công việc/lương thưởng.
  • Nắm bắt được nội dung các khóa họcquy trình triển khai các tiết học thực tế
  • Cung cấp những phương pháp giảng dạy phù hợp hiệu quả giúp giáo viên nâng cao kỹ năng giảng dạy
Lộ trình đào tạo cơ bản sẽ như dưới đây:

1. Đào tạo tổng quan

Đào tạo tổng quan là chương trình đào tạo cho giáo viên những kiến thức, thông tin khái quát nhất như là cách thực hoạt động của Ichikai, các khóa học, cách sử dụng hệ thống,...
Chương trình này mong muốn giáo viên có thể hiểu được Ichikai là một tổ chức như thế nào, các khóa học và học viên giảng dạy là gì, để dạy được cần sử dụng những công cụ và hệ thống nào,... Từ đó có thể sẵn sàng và chủ động khi dạy thực tế.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHI TIẾT BAO GỒM:

1. Hiểu về Ichikai_là một tổ chức như thế nào?

Giúp giáo viên hiểu được các bạn đang giảng dạy cho một tổ chức như thế nào. Ichikai có tầm nhìn, mục tiêu, cách thực hoạt đông gì đặc biệt?
(đang cập nhật)

2. Ichikai đang tổ chức các khóa học có đặc điểm gì khác với khóa học trên thị trường?

Giúp giáo viên hiểu được đặc điểm khóa học có gì khác biệt, từ đó cũng nắm được thông tin và khi giảng dạy trực tiếp sẽ không bị ngỡ ngàng và có sự chủ động tốt hơn
Đặc điểm chung các khóa học tại Ichikai
ICHIKAI TÀI LIỆU

3. Ichikai hiện tại đang tổ chức bao nhiêu khóa học? Gồm những khóa học nào?

Nội dung này sẽ giúp học viên nhìn tổng quát được các khóa học Ichikai đang cung cấp cho học viên, từ đó hiểu được bản thân đang phụ trách khóa học nào trong lộ trình, học viên đang phù hợp với khóa học nào...
Trong quá trình giảng dạy nếu giáo viên thấy học viên không phù hợp với khóa học hiện tại thì có thể tư vấn cho học viên thay đổi khóa học khác, và liên lạc cho Ichikai để nhận được sự hỗ trợ chi tiết
Tổng quan các khóa học tại Ichikai
ICHIKAI TÀI LIỆU

4. Ichikai và giáo viên sẽ hợp tác như thế nào?

Nội dung này Ichikai sẽ cung cấp những thông tin về cách thức hợp tác, các quyền lợi cùng những quy định quy chế khi giảng dạy tại Ichikai để giáo viên nắm được
Cách thức hợp tác giữa Ichikai và giáo viên
ICHIKAI TÀI LIỆU

5. Cách sử dụng hệ thống và các công cụ hỗ trợ như thế nào?

Để phục vụ giảng dạy với hình thức Online, Ichikai có xây dựng hệ thống APP, WEB giúp giáo viên quản lý công việc giảng dạy được thuận tiện hơn. Nội dung này sẽ hướng dẫn cách sử dụng chi tiết để giáo viên có thể nắm bắt được và sử dụng trong thực tế.
Hướng dẫn sử dụng hệ thống công cụ
ICHIKAI TÀI LIỆU
Với mỗi tài liệu đào tạo, Ichikai sẽ có bài test với dạng câu hỏi trắc nghiệm. Giáo viên cần thực hiện bài test và đạt số điểm yêu cầu. Bài test này sẽ kiểm tra lại mức độ nắm thông tin của giáo viên.
Nếu kết quả quá thấp Ichikai sẽ yêu cầu giáo viên đọc lại tài liệu, và thực hiện lại bài test. Quy trình bàn giao lớp chỉ tiến hành khi học viên vượt qua phần đào tạo tổng quan

2. Đào tạo kiến thức và kỹ năng giảng dạy

2.1 Kiến thức chung

Nội dung này sẽ cung cấp cho giáo viên những kiến thức chung về con đường nâng cao giao tiếp của học viên và 1 tiết học tại Ichikai được tổ chức như thế nào, hướng tới những mục tiêu gì,..
Ngoài ra Ichikai đánh giá 1 tiết dạy kaiwa hiệu quả theo tiêu chí nào, những lỗi nào giáo viên thường gặp trong thực tế, các tips để giáo viên có thể áp dụng vào thực tế,...
Tổng quan về viêc học giao tiếp & 1 tiết học tại Ichikai tổ chức như thế nào.
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

2.1 Chi tiết từng khóa học

Ichikai sẽ xây dựng và cung cấp đến giáo viên tài liệu giới thiệu và hướng dẫn chi tiết cách giảng dạy cho từng khóa học và gửi cho giáo viên khi giáo viên phụ trách giảng dạy khóa học đó.
Việc này sẽ giúp giáo viên hiểu được khóa học, hiểu được học viên ở trình độ nào, hiểu được nên dạy học viên theo trình tự và phương pháp gì... giúp nâng cao hiệu quả tiết dạy.
(link:đang cập nhật)

3. Hoạt động đánh giá đảm bảo chất lượng

Để đảm bảo/duy trì chất lượng khóa học, hỗ trợ giáo viên được kịp thời và đào tạo những nội dung phù hợp nhất giúp giáo viên nâng cao kỹ năng giảng dạy.
Ichikai tiến hành hoạt động đánh giá tiết học thực tế. Giáo viên có thể tham khảo chi tiết tại link dưới đây
Hoạt động đảm bảo chất lượng
ICHIKAI TÀI LIỆU
Trong quá trình đánh giá tiết học, nếu kết quả điểm của tiết học quá thấp, giáo viên mắc nhiều lỗi, Ichikai sẽ can thiệp và hỗ trợ giáo viên: gửi tài liệu đào tạo, call hỗ trợ trực tiếp,...
Last modified 4mo ago