Links

Hướng dẫn sử dụng hệ thống công cụ

Để tiện cho học viên làm quen và tiếp cận dễ dàng với hệ thống học web/app ichikai cũng như video call skype. Ichikai đã xây dựng hướng dẫn như dưới dây:
  • Mỗi một học viên (chính thức) đến với khóa học Online của ichikai học viên sẽ được ichikai cung cấp 1 tài khoản đăng nhập app/web ichikai ( 1 tài khoản duy nhất). Tài khoản này học viên sử dụng để quản lý lịch học, xem tài liệu và một vài chức năng khác.
  • Về việc giảng dạy và tương tác trực tiếp giữa học viên và giáo viên, ichikai sẽ sử dụng app Skype. Một học viên và giáo viên sẽ được ichikai lập một room học khác nhau. Trong room lớp học sẽ có admin quản lý, giáo viên dạy và học viên.
Bạn hãy nhấn vào link dưới để xem hướng dẫn sử dụng nhé 👇👇👇

1. Hướng dẫn sử dụng Web ichikai

2. Hướng dẫn sử dụng app ichikai

3. Hướng dẫn vào lớp bằng skype