Đăng ký học

Hướng dẫn đăng ký học tại Ichikai

Học thử 1 buổi miễn phí & test đầu vào

ichikai hỗ trợ học thử 1 buổi miễn phí & test đầu vào

Ichikai cung cấp 1 buổi học miễn phí để bạn trải nghiệm phương pháp/hình thức học, ngoài ra, giáo viên chuyên môn sẽ giúp bạn đánh giá trình độ hiện tại của bạn để giới thiệu phương pháp/chương trình/lộ trình học phù hợp với bạn.

Xem thêm tại đây: