Hoạt động đảm bảo chất lượng
Để đảm bảo chất lượng tiết dạy, Ichikai đã xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng 3 bên gồm: Đội ngũ chuyên môn Ichikai, giáo viên và học viên ...

1. Mô tả về hoạt động đảm bảo chất lượng tiết học tại Ichikai

Với việc xem chất lượng mỗi tiết học và sự hài lòng của học viên là mục tiêu để phấn đấu, đội ngũ Ichikai đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 3 bên gồm: Đội ngũ chuyên môn của Ichikai, Học viên, Giáo viên. Cụ thể:

1.1 Đội ngũ chuyên môn Ichikai đánh giá tiết dạy (Review)

Với mỗi tiết học, Ichikai yêu cầu giáo viên cần phải ghi hình lại tiết học, sau đó đội ngũ chuyên môn của Ichikai sẽ xem lại tiết học và đánh giá chất lượng tiết dạy.
Việc đánh giá sẽ gồm 2 phần chính:
1.Xem video tiết dạy và bình luận những phần đã làm tốt hoặc chưa tốt trong tiết đảm bảo tính khách quan và giúp giáo viên có thể hiểu thêm để hoàn thiện kỹ năng của mình
2.Chấm điểm tiết dạy theo bộ checklist đã được xây dựng sẵn với các tiêu chí đánh giá 1 tiết học hiệu quả.
Sau khi đánh giá tiết học, Ichikai sẽ gửi kết quả cho giáo viên và học viên gồm 2 nội dung dưới đây.
1.Số điểm tiết học đạt được và xếp loại tiết học
 • Tiết học có điểm số dưới 65 điểm là CHẤT LƯỢNG TRUNG BÌNH
 • Tiết học có điểm số từ 66 đến 79 điểm là CHẤT LƯỢNG TỐT
  🙂
 • Tiết học có điểm số từ 80 trở lênCHẤT LƯỢNG XUẤT SẮC 😍
2. Lời nhận xét tổng quát (điểm được và chưa được) cho giáo viên, tình trạng và phương pháp học tập cho học viên
Chú ý:
Đối với những lớp học có CHẤT LƯỢNG TRUNG BÌNH, Ichikai sẽ có những hình thức hỗ trợ và xử lý để đảm bảo chất lượng của tiết học: đào tạo hỗ trợ giáo viên, đổi giáo viên, đổi chương trình học,.v.v..

1.2 Giáo viên phản hồi sau mỗi tiết học (Feedback)

Với phương châm luôn luôn lắng nghe từ học viên/giáo viên để ngày càng nâng cao chất lượng tiết học, sau mỗi tiết dạy tại Ichikai, hệ thống Ichikai sẽ gửi đến giáo viên 1 đường link để gửi PHẢN HỒI cho tiết học
Khi truy cập vào link phản hồi, giáo viên có thể gửi phản hồi sau tiết học với nội dung: 1. Vấn đề khi dạy 2. Nhận xét về học viên 3. Góp ý cho Ichikai
Sau khi gửi phản hồi, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin phản hồi của giáo viên và gửi đến cho quản lý và học viên lớp học (số 3 sẽ chỉ gửi đến quản lý Ichikai và không gửi đến học viên).
Từ những phản hồi này của giáo viên, đội ngũ Ichikai sẽ phân tích và có sự hỗ trợ, cải tiến kịp thời để đảm bảo chất lượng tiết dạy và hỗ trợ giáo viên để chất lượng tốt hơn

1.3 Học viên đánh giá sau mỗi tiết học (Rate: 1⭐ đến 5⭐)

Để hỗ trợ kịp thời cho học viên, sau mỗi tiết học tại Ichikai, hệ thống sẽ gửi đến học viên 1 đường link để học viên có thể ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TIẾT HỌC
Đường link này học viên có thể xem trong phần chat facebook, vào tài khoản trên hệ thống WEB, APP cũng sẽ được hiển thị
Khi học viên truy cập đường link này, học viên có thể đánh giá ngay cho tiết học bạn vừa tham gia, Form đánh giá gồm 2 phần: 1. Điểm hài lòng của bạn cho tiết học (từ 1⭐ đến 5⭐) 2. Ô góp ý, cảm nhận của bạn ... để gửi đến đội ngũ Ichikai và giáo viên.
👉Sau khi bạn gửi đánh giá, tất cả sẽ được gửi đến quản lý của Ichikai,với những đánh giá tốt từ 3⭐ đến 5⭐sẽ giúp đội ngũ Ichikai có thêm động lực để phấn đấu.
👉Nếu đánh giá là 2⭐hoặc 1⭐thì đội ngũ chuyên môn của Ichikai sẽ xem như tiết học của bạn chất lượng không được đảm và sẽ có sự can thiệp ngay từ đội ngũ đảm bảo chất lượng của Ichikai.
Với việc Ichikai tổ chức hàng trăm tiết học mỗi ngày, dù rất cố gắng nhưng đội ngũ Ichikai không thể tham gia được tất cả các tiết học để kiểm soát chất lượng, nên đội ngũ Ichikai rất hy vọng với công cụ gửi PHẢN HỒI sau tiết học này sẽ giúp chất lượng tiết học của bạn được đảm bảo hơn.
Vì vậy, rất mong bạn bỏ chút thời gian sau mỗi tiết học để giúp Ichikai đánh giá tiết học bạn vừa tham gia ah.

2. Quy chế về hoạt động đảm bảo chất lượng

2.1. Cam kết đảm bảo chất lượng của Ichikai

Với tất cả tiết học tại Ichikai, Ichikai yêu cầu:
 1. 1.
  Điểm đánh giá lớp học phải lớn hơn 65 điểm 👍
 2. 2.
  Đánh giá mức độ hài lòng của học viên sau tiết học từ 3⭐trở lên 👍
 Với những tiết học có điểm số đánh giá dưới 65 đểm hoặc đánh giá dưới 3⭐sẽ được đến đội ngũ chuyên môn của Ichikai để có sự can thiệp nhằm tìm hiểu nguyên nhân để nâng cao chất lượng.

2.2. Ichikai yêu cầu giáo viên về việc đảm bảo chất lượng

Với việc xem giáo viên là cầu nối chất lượng của Ichikai đến với học viên, Ichikai yêu cầu giáo viên tổ chức các tiết dạy với điểm số đánh giá từ 65 điểm trở lên và mức độ hài lòng từ 3⭐
Nếu tiết học giáo viên không đảm bảo tiêu chí trên sẽ được đội ngũ chuyên môn Ichikai hỗ trợ bằng hình thức đào tạo và mentor. Giúp giáo viên cải thiện chất lượng tiết dạy.
Tuy nhiên nếu việc chất lượng tiết học do giáo viên đảm nhiệm không có cải thiện mặc dù đã training hỗ trợ, thì Ichikai buộc phải thay đổi giáo viên để đảm bảo chất lượng cho học viên.
Ngoài ra, điểm đánh giá ở trên sẽ được tính vào điểm hồ sơ của bạn, và mức thưởng & giới hạn nhận lớp của bạn sẽ được mở rộng khi điểm số chất lượng của giáo viên được cải thiện và ngược lại.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng có thể sẽ có sai sót trong quá trình vận hành đảm bảo chất lượng lớp học tại Ichikai. Vì vậy, nếu bạn có góp ý gì cho Ichikai trong việc đảm bảo chất lượng, xin hãy gửi cho Ichikai, đội ngũ Ichikai xin chân thành cám ơn.
ありがとうございました。😘
Nếu bạn CHƯA HÀI LÒNG xin hãy nói cho Ichikai, nếu bạn HÀI LÒNG xin nói cho bạn của bạn. Ichikai luôn cám ơn vì đã đồng hành cùng Ichikai.
Last modified 2mo ago