Dành cho giáo viên

Với giáo viên của Ichikai, bạn cần tuân thủ những quy chế/quy định và Ichikai cam kết mang lại cho bạn những quyền lợi sau ...

1. Quy chế/quy định dành cho giáo viên Ichikai

 1. Giáo viên cần tham gia đầy đủ các quy trình và quy chế trong việc tuyển dụng và đào tạo tại Ichikai

 2. Giáo viên cần nghiêm túc trong việc dạy: vào lớp đúng giờ, không gian phù hợp/yên tĩnh, kết nối internet ổn định, sử dụng từ ngữ có lựa chọn trong lớp học, ...

 3. Giáo viên không được hỏi/trao đổi về thông tin cá nhân như: Số điện thoại, địa chỉ hiện tại, tài khoản mạng xã hội (facebook, zalo, …) và các thông tin ngoài nội dung học như lương, học phí, ...

 4. Tất cả các buổi học phải được diễn ra trên hệ thống eLearning của Ichikai hoặc SKYPE (theo room của Ichikai tạo).

 5. Thời gian mở lớp sẽ trước thời gian bắt đầu 5 phút, và hệ thống sẽ tự đóng sau 5 phút, ví dụ: lịch học là 20h (thời lượng 1 slot – 25 phút), thì lớp học sẽ được mở từ 19h55 và đóng sau 20h30. Giáo viên có thể xin thêm thời gian học nếu thấy cần thiết.

 6. Nếu sau 10’ lớp học bắt đầu mà học viên không vào lớp và không thông báo trước, Giáo viên có thể tiến hành huỷ tiết học và được tính lương buổi dạy như bình thường

 7. Giáo viên cần chuẩn bị thiết bị kết nối internet sẵn sàng và không gian yên tĩnh để tiết học hiệu quả. (giáo viên có thể từ chối dạy nếu thấy học viên không sẵn sàng)

 8. Giáo viên không được chia sẻ tài nguyên của lớp học (tài liệu, giáo trình, tài khoản đăng nhập hệ thống) cho bất kỳ ai.

 9. Về việc hỗ trợ ngoài lớp, Ichikai có room chat trên ứng dụng Ichikai (web và app) để giáo viên và học viên có thể trao đổi nhằm hỗ trợ việc học tập cho học viên. Việc online và trả lời học viên qua room chat sẽ tuỳ vào việc sắp xếp thời gian của giáo viên. Giáo viên có thể từ chối hỗ trợ nếu vấn đề không phù hợp hoặc không sắp xếp được thời gian.

 10. Trong tiết học, giáo viên tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tham gia buổi học.

 11. Nếu giáo viên vào muộn hay vì vấn đề kỹ thuật (internet của giáo viên, …) thì giáo viên cần bù thời gian học cho học viên ở cuối buổi học để đảm bảo thời lượng học. (hoặc bù vào buổi sau). Cần báo lại với Ichikai về việc này.

 12. Về việc thay đổi chương trình dạy/học, giáo viên và học viên có thể thay đổi chương trình/cách truyền đạt để hiệu quả hơn, nhưng việc này cần nằm trong khuôn khổ chương trình của Ichikai như:

  • Hình thức dạy phải 1vs1 (1 giáo viên – 1 học viên) online và trên hệ thống Ichikai

  • Thời gian theo khung thời gian của Ichikai quy định (1 slot 25 phút – trong khu giờ từ 7h -> 22h các ngày trong tuần – giờ Việt nam)

  • Nội dung chương trình theo mức học viên đã đăng ký: sơ cấp – trung cấp – cao cấp.

  • Việc sử dụng tài liệu ngoài chương trình Ichikai, Ichikai không chịu trách nhiệm về bản quyền.

  Note: việc thay đổi này cần được sự đồng ý của giáo viên đảm nhiệm và Ichiaki khuyến khích học viên nên theo chương trình của Ichikai để đạt hiệu quả tốt nhất.

 13. Giáo viên không được để tên/ảnh/avatar ... và trao đổi các thông tin về chương trình/dịch vụ nào ngoài Ichikai.

2. Quyền lợi dành cho giáo viên Ichikai

 1. Giáo viên được tham gia đầy đủ tất cả nội dung đào tạo của Ichikai.

 2. Giáo viên được đánh giá chất lượng theo quy trình đảm bảo chất lượng của Ichikai.

 3. Giáo viên thể huỷ tiết học nếu học viên không đảm bảo được kết nối internet hoặc không gian học không phù hợp. (cần báo cho Ichikai khi có vấn đề này)

 4. Giáo viên có thể không nhân lớp nếu thấy học viên/chương trình/thời gian không phù hợp.

 5. Giáo viên có thể thống nhất với học viên để điều chỉnh về cách dạy, giáo trình nếu thấy phù hợp hơn (cần sự đồng ý của giáo viên và báo cho Ichikai).

 6. Giáo viên có thể yêu cầu thay đổi chương trình cho phù hợp với trình độ của học viên.

 7. Giáo viên có thể xem kế hoạch dạy, tài liệu ... thông qua hệ thống của Ichikai (Web & Mobile App).

 8. Giáo viên có thể xem được thu nhập (lương) trên hệ thống Web & Mobile

 9. Giáo viên có thể rút lương về tài khoản của mình thông qua việc tạo lệnh rút tiền trên hệ thống Ichikai WEB ít nhất 1 lần 1 tháng.

 10. Đội ngũ ichikai luôn luôn sẵn sàng đề hỗ trợ bạn qua các kênh giao tiếp chính thức như: Fanpage, email, hotline, ... trong giờ hành chính và thời gian bạn tham gia khoá học.